Scouting Fridtjof Nansen in Corona-Tijd

Dit draaiboek is op 04-05-2020 opgesteld aan de hand van de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen van de Gemeente Roosendaal. Indien er in deze richtlijnen aanpassingen zullen zijn, wordt het draaiboek waar nodig ook aangepast. De richtlijnen van het RIVM en de gemeente zijn dus altijd leidend.

Tijdelijke Draaitijden

Bevers Zaterdag 10:00 - 11:30
Welpen Zaterdag 12:30 - 14:30
Scouts Zaterdag 15:00 - 17:00
Explorers Vrijdag 19:00 - 21:00


Algemene regels

 • De opkomsten vinden volledig in de buitenlucht plaats op ons eigen terrein.
 • Tijdens de opkomsten worden er alleen sport- en spelactiviteiten gedaan.
 • Het scoutinggebouw is voor de jeugdleden in principe afgesloten. In overleg met de leiding mag het gebouw betreden voor gebruik van toilet.
 • Leden en (bege-)leiding met verkoudheidsklachten en/of koorts (of in het geval van iemand in hun huishouden met deze klachten) komen niet naar de opkomst. Indien deze klachten zich tijdens de opkomst ontwikkelen moet het jeugdlid worden opgehaald.
 • De leiding heeft het recht om jeugdleden tijdens de opkomst op te laten halen indien deze zich consequent niet aan de afgesproken regels houden.
 • Eten en drinken voor eigen consumptie wordt door de leden zelf meegenomen.

Maatregelen m.b.t. hygiëne

 • De algemene hygiëneregels (geen handen schudden, niezen en hoesten in elleboog, goed handen wassen etc.) zijn van toepassing.
 • Van te voren en na de opkomst handen wassen.
 • Er is desinfectiemiddel en voldoende handzeep aanwezig.
 • Gewone handdoeken zijn vervangen voor papieren handdoekjes.
 • Materialen worden na iedere opkomst gereinigd.
 • Bij het verlenen van eerste hulp worden de richtlijnen van Het Rode Kruis gevolgd.

Ophalen en brengen

 • Indien mogelijk komen de leden zelfstandig naar het scoutingterrein.
 • Leden die worden gebracht en opgehaald worden bij het hek afgezet, ouders/verzorgers mogen het terrein niet op. Beide hekken zullen open zijn zodat de doorgang breder is.
 • Bij het brengen en halen moeten de ouders/verzorgers onderling 1,5 meter afstand houden.

Specifieke regels Bevers (5-7 jaar) en Welpen (7-11 jaar)

 • Voor de jeugdleden onderling geldt geen afstandsregel.
 • Jeugdleden en de leiding houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Leidingleden onderling houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • Contactspelen waarbij bijvoorbeeld handen worden vastgehouden worden vermeden.

Specifieke regels Scouts (11-15 jaar) en Explorers (15-18 jaar)

 • Voor zowel de jeugdleden als (bege-)leiding geldt de afstandsregel van 1,5 meter. Dit geldt ook voor de scouts <12 jaar.

Download de “Factsheet Scouting en het Coronavirus van Scouting Nederland