Contributie

Ieder lid van de Scouting Fridtjof Nansen betaalt evenveel contributie. Voor het huidige seizoen is de contributie voor ieder lid € 150,- per jaar. De contributie wordt vierjaarlijks geint per kwartaal, dit komt neer op een bedrag van € 37,50,- euro per kwartaal. Dit bedrag wordt bij voorkeur afgeschreven via automatische machtiging, dit is voor ons de goedkoopste manier.

Dat is dus slechts € 12,50 per maand

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

Nieuwe leden gaan pas contributie betalen vanaf  de eerste volledige maand dat ze lid zijn van Scouting Fridtjof Nansen.

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Deze afmelding moet schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie.

 

Kampgeld

De kampen staan financieel los van de contributie. De bedragen voor zomerkampen van het seizoen 2019/2020 zijn:

Bevers            € 40,-

Welpen           € 130,-

Scouts            € 130,-

Explorers        € 160,-

Dit zijn all-in bedragen voor een week kamp (Bevers een weekend), inclusief eten/drinken, excursies, huur kampterreinen en tenten.

 

Proefdraaien

Nieuwsgierig geworden? Je kunt 5 keer vrijblijvend meedoen bij onze scouting. Geef je op middels het proefdraaiformulier.