Lidmaatschapsinformatie

Informatie over het lidmaatschap

Scouting staat voor uitdaging! Al vanaf 5 jaar kun je lid worden. Als je lid wilt worden van Scouting Fridtjof Nansen kun je eerst 3 keer komen kijken. Je doet dan mee aan alle activiteiten en je maakt voor het eerst kennis met Scouting en met de groep.  Mocht je het na 3 keer niets vinden, dan ben je nergens toe verplicht. Vind je het wel leuk, dan word je automatisch lid en mag je iedere week komen. Als je een paar maanden lid bent word je geïnstalleerd en mag je je Scoutfit dragen. Op dat moment hoor je er echt bij!

Proefdraaien

Scouting Fridtjof Nansen is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenvereniging, die haar leden een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In actief samenspel met leeftijdsgenoten wordt een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Met respect voor zichzelf en hun omgeving leren leden eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. Kernwaarden zijn: Vriendschap, Outdoor en Traditie.

Lijkt jou het ook leuk om lid te worden van Scouting Fridtjof Nansen? Al vanaf 5 jaar kun je lid worden. Als je lid wilt worden van Scouting Fridtjof Nansen kun je eerst drie keer komen kijken. Je doet dan mee aan alle activiteiten en je maakt voor het eerst kennis met Scouting en met de groep.


Hoe werkt komen kijken

01. Contact opnemen

02. Afspraak maken

03. 3 keer komen kijken

04. Beslissen

Wil je graag kennis maken? Neem dan contact op via ons contact formulier.

Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Hierin krijg je een uitnodiging voor de eerste kijkdag. Daarnaast stemmen we de eerstvolgende opkomsten (bijeenkomsten) met jou af.

Je mag drie keer bij ons komen kijken. Kom vooral extra vroeg. Neem je ouders ook mee, dan kunnen we alvast kennis maken!

Na drie keer weet je of scouting iets voor jou is. Wil je lid worden? Vul dan het inschrijfformulier in. Deze krijg je op de 3de kijkdag mee naar huis.
Wil je niet lid worden? Geen probleem, en hopelijk tot een volgende keer!

Contributie

Wat kost Scouting?

Scouting is één van de goedkoopste vormen van vrijetijdsbesteding. Als je lid wordt van Scouting Fridtjof Nansen betaal je een contributie van €12,50 per maand. Dit is ter dekking van de kosten die gemaakt worden voor het gebruik van het honk en de kosten die gemaakt worden tijdens de clubs (bekertje limonade, knutselspullen, spelmateriaal). Naast deze kosten zijn er nog wat kosten verbonden aan een uniform en spullen als een slaapzak, een matje en een zaklamp voor als je op kamp gaat. Diverse outdoorzaken in de regio kunnen je daarbij helpen en sommige geven op vertoon van je Scoutcard korting.

Hoe gaat de contributie inning?

De inning van de contributie geschiedt per maand middels een automatische incasso waarvoor machtiging gegeven wordt in het inschrijfformulier. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email te gebeuren bij de penningmeester, uiterlijk een maand voor de volgende inning van de contributie.

Wat doet Scouting Fridtjof Nansen met de inkomsten?

De inkomsten gebruikt de groep in eerste instantie natuurlijk voor de jeugdleden. Spelmateriaal zoals pennen, potloden, papier, ballen e.d., maar ook tenten en ander kampeermateriaal worden ervan gekocht. Daarnaast gaat een deel zitten in de kosten die gemaakt moeten worden voor het clubhuis en in de contributie die we aan Scouting Nederland betalen. Verder nemen trainingskosten voor leiding ook plaats in op de jaarlijkse begroting van Scouting Fridtjof Nansen.

Kampgeld

De kampen staan financieel los van de contributie. De bedragen voor zomerkampen van dit seizoen zijn vastgesteld op:


Bevers:

Welpen:

Scouts:

Explorers:

 

€  40,-

€ 145,-

€ 145,-

€ 175,-